Quantcast
Ghatana Song By Shiva Gandharva - Videos
Videos

Ghatana Song By Shiva Gandharva

June 30, 2012 Kathmandu –  One of the best self motivated singer of Nepal. Watch and listen this song and just memorize the past of our forgotten past.

Shiva Gandharva singing ‘Ghatna’, a song about the Nepal royal massacre. The song is self composed.

 

khechara gandharva
khechara gandharva

Lyrics:
Deshbhakti jana priya hunu hunthyo raja
Gahrio ghat ko ghabar sunnus aba
Ajhai pani runchha samjhada maana
Daiba haar durbar ko ghatana

2058 sala jestha 19 gate
Thulo ghatna ghatna gayo sawa nau baje
Nirdaya ko kaal aai, gadihala sara
Deuta jastai hamro raja haru kati bara
Uthai lagyo sampurna pariwar
Herda herdai durbar vayo aandhakar

Sadhe saat ko dasha lagyo jestha 19 gate
Nepali ko batti nibarako 10 ai baje
Kali le janmayeko 20 gate ko bihan
Sara janta mutu michi roye aja samma
Durbar vitra anista vayo
Sawa 2 carod janta ko maan royo

Himchuli ko kati chiso kati mitho pani
Pani vanda sital thiye hamro raja rani
Unai chhaya muni hami khusi vai basthyou
Ulas ra umangale sadhai vari haasthyou
Ghar ko dhuri vatkiye jhai vayo
Daiba haar sabai ko maan royo

Sunne vayo khola nala sabai danda pakha
Dako chhodi runa thale gaunka budha pakha
Katile ta aatma hatya gare sohi dina
Vanna lage gayo raja aba bachau kina
Nepali lai anista kati
Kina paryo yesto bipati

Tharthar mutu kamayera sunnu parne khabar
Sara janta nepali le aansu jhare barbar
Balak dekhi brida samma sabai jana roye
Anyoul ma pare janta tuhuro nai vaye
Deshabasi sampurna royo
Chandra surya dube jhai vaigayo

Raja prati nepali ko chaha raicha kati
Kasha mul garna thale sara purush jati
Yuwaharu rati prati sara vayekale
Aafnai sheerma raja amar vani lekhna thale
Barsou dekhi paleko kapal kati dekhaye Nepal

Shanty chhetra karma vumi hamro Nepalvitra
Vishya vraman ramro vani kore indra chitra
Aja yesto ghatna naghateko kahi
Adriharan namitho halla jahi tehi
Shanty chetra Nepal hamro
Sadhe saat le garayo naramro

Bishnu vani puja garthe sara Nepali le
Sadharan janta sari garyou timi aile
Deuta jastai asal thoyou sadhu jastai sajan
Sara janta Nepali le aja yestai vanchhan
Raja timi akal mai gayechhau
Janta sari samanya vayechhau

Lakha batti balna thalyo mandir waripari
Phool ka thunga chadhauna thale sara sarir vari
Aatma lai shanty milos hamro raja rani
Baikunthama baas hos sadhai timro vani
Dhoopa deep naubeda chadhaye
Pustakama naam pani lekhaye

2026 saal ma timro bihe hunda
Harsa ra ulas le barsai kate buwa
Chandani rana sanga bihe hunda kheri
Janta kati khusi thiye timro jeewan heri
Uile naama chandani thyo
Pachhi po aaiswarya huna go

Chandani rani timi prativa ki dhani
Sachai vannu parda mayalu ki khani
Samaj sewa gari gari aakhir chhodi gayou
Kati meetha geeta rachi dhurudhuru ruwayou
Amar banos aaiswarya rani
Gunji rahanchha geetkar chadani

Kati sundar geeta rachyou kati mitho vaka
Radioma gunji rahanchha sadhai danda pakha
Ajhai pani maan runchha timro sabda sunda
Radiole geetakar chadani shah vanda
Jantaharu khusi ma thiye
28 saal ma dipendra janmiye

Uni pani sanai dekhi hunuhar thiye
Ucha sikshya hasil gari gyan budhhi liye
Bhabisya ka raja vani sable aadar garthe
Unko maaya dekhi sabai najik najik aauthe
Khelkud dekhi lekha samma sabai ruche thiyo
Kaliyo tyo umerma daibale chudi gayo
Gahiro chhap chhodera sabaima
Nirajan gayou ni syanaima

Mayalu tyo shruti pani pratibhaki dhani
Deshaivari prasiddha thiyin kalakar vani
Unka kala dekhda sabai chhakka parthe
Utghatan ma bolayera sabai makkha parthe
Sabaijana bolaune garthe
Karyakaram utghana garauthe

Eka jana matrai partho hamro rakshya garna
Sara nepali ko peera badha todna
Manusay ko chola feri deuta banna pugyou
Kati kathar banyou raja kina yesto banyou
Kina yeti chadai ni gayou
Nepali lai dhurudhuru ruwayou

Durbar bata ekai choti pariwar jaanda
Dharti pani halekothyo dukhi janta ruda
Malami ma jantaharu dhurudhuru roye
Hare prabhu aja sabai tuhuro nai vaye
Desha basi sampurna royo
Chandra surya dube jhai vaigayo

Aanshu ka yi bagne dhara aafnai haatle chhekchhu
Jasko muhar dekhe pani aandhyaro nai dekhchhu
Jata heryo uta dekhchhhu aafnai pyara raja
Vatkeko cha udreko cha desh ko dhuri aja
Vanchan sabai pyara raja chhodi gayou vani
Sahar sabai aandhyaro vo batti bale pani
Maan ko dhoko maanai ma metera
Gaaye geeta sarangi retera

Aankhai vari maanai vari raja jhalijhali
Gaye geeta aanshu jhari yei ho shradhanjali
Shradhanjali chadhou vani yei geeta gaye
Raj durbar ko ghatna liyera hajur samu aaye
Swarga basi raja ko yetima
Shradhanjali chadhaye geetaima
Shradhanjali chadhaye geetaima